Tark elektrivõrk

Kiisa reservelektrijaama illustratsioon

Olemus Tark elektrivõrk või tarkvõrk on elektrivõrk, mille töös kasutatakse erinevaid mõõteriistu ja tarkadelt seadmetelt saadud andmeid. Nende andmete abil suudab tark elektrivõrk iseseisvalt kohaneda vastavalt elektri tarbimisele ning tootmisele. Tihti kasutatakse tarkvõrkudes taastuvaid energiaallikaid nagu näiteks päikese- või tuuleenergiat. Nagu paljude teiste "tarkade" tehnoloogiatega, tähendab targa elektrivõrgu laiem kasutuselevõtt suuri

Automaatika projekt: Koridori valgustus

Automaatika aine lõputööks oli vajalik koostada iseseisev töö, mis põhineks Siemens LOGO! Soft Comfort tarkvaras ehitatud kontrollskeemil. Meil oli vabalt valida selle iseseisva töö sisu, kuid töö lõpuks pidi valmima reaalne PLC kontrollskeem ning ka ajastusdiagramm ning sisendite-väljundite kirjeldus. Peale automaatika õppejõu pakutud projekte oli meil võimalik luua skeeme, mis

Küberfüüsikaliste süsteemide tulevased rakendused

Küberfüüsikalised süsteemid (KFS-id) on targad seadmevõrgud, mis suhtlevad üksteise ja välismaailmaga. Nende eesmärgiks on ohutuskriitiliste süsteemide, näiteks lennukite või haiglate, töökorras hoidmine. Sealjuures on tähtsal kohal virtuaalse ja reaalse maailma sünergia, mille saavutamiseks on igasse komponenti integreeritud sensorid, võrguadaptrid ning arvutid. Seadmed kohanevad sensoritelt ning teistelt seadmetelt saadud infoga ning