Automaatika projekt: Koridori valgustus

Automaatika aine lõputööks oli vajalik koostada iseseisev töö, mis põhineks Siemens LOGO! Soft Comfort tarkvaras ehitatud kontrollskeemil. Meil oli vabalt valida selle iseseisva töö sisu, kuid töö lõpuks pidi valmima reaalne PLC kontrollskeem ning ka ajastusdiagramm ning sisendite-väljundite kirjeldus. Peale automaatika õppejõu pakutud projekte oli meil võimalik luua skeeme, mis seonduks eluslabori projektiga, ning tulevikus siis rakendataks ka selle maja automatiseerimisel.

Üheks neist projektidest oli koridori automaatne valgustamine, mille lihtsaks põhimõtteks oli liikumisandurilt saadud signaali korral valgus pooleks tunniks käima jätta. Peale selle oli ka lisatingimusi:

  1. Skeem peab uue liikumisanduri signaali korral lükkama aega edasi nii, et viimasest liikumisest oleks alati 30min enne lambi kustumist.
  2. Skeem peab päevavalgusega arvestama – kui koridoris on piisavalt valge ilma valgustuseta, siis pole mõtet lampe põlema panna.
  3. Skeem peab sisaldama valverežiimi, mille korral liikumisanduri signaalid saadetakse eraldi häireklemmile ja valgusteid põlema ei panda.

Süsteem peaks siis toimima, eeldades et meie sensorite ja lampide paigutus keskkonnas on järgmine:

sensorite paigutus

Lahendasin selle projekti koostöös Toomasega ning andsime projektile viimased lihvid minutid enne ettekandmist. Nimelt saime viimasel hetkel skeemi ümber tehtud nii, et sinna saaks sobitada lõputu arvu (või kuni karbil klemme jagub! :D) liikumisandureid.

Projekti skeem on tegelikult lihtsam kui see tundub: visalt jooni järgides on võimalik ka sellest lihtsasti aru saada.

Screenshot from 2016-01-11 23-35-17

Kokkuvõttes oli väga lõbus skeeme vedada ja simulatsioonis katsetada sisendite ja väljundite omavahelist käitumist. Osati jäi küll ette Siemensi LOGO programmi dokumentatsioon, millest aru saamiseks oli vaja kaht sõnastikku ja magistrikraadiga õppejõudu 😀