Kuidas suurendada tudengite teadlikku erialavalikut?

  Me kõik oleme seisnud valiku ees, mida oma eluga edasi teha. Mõned lähevad õppima kõrgkooli, mõned kutsekooli, ning osad proovivad elus lihtsalt õnne. Kuna kutseõppe maine on õpilaste hulgas ühel või teisel põhjusel  küllaltki madal, läheb valdav enamus kõrgkooli. Kahjuks toimub kõrgkooli valik tänase noore jaoks küllaltki kergekäeliselt. Enamikel juhtudel minnakse

BIM – ehituse tulevik?

Ehitusmaailmas on mõiste BIM (Building Information Modelling) hakanud aina rohkem populaarsust koguma. Siiski on termin veel pigem ebaselge ja selle olemust mõistetakse valdkonniti erinevalt. Seega, et asja veel huvitavamaks muuta, proovimegi anda konseptsioonile veel ühe alternatiivse vaatenurga - küberfüüsikute vaatenurga. BIMi defineerimine peab alguse saama sellest, et 21. sajandi tehnoloogiat kasutades