Tark elektrivõrk

Kiisa reservelektrijaama illustratsioon

Olemus Tark elektrivõrk või tarkvõrk on elektrivõrk, mille töös kasutatakse erinevaid mõõteriistu ja tarkadelt seadmetelt saadud andmeid. Nende andmete abil suudab tark elektrivõrk iseseisvalt kohaneda vastavalt elektri tarbimisele ning tootmisele. Tihti kasutatakse tarkvõrkudes taastuvaid energiaallikaid nagu näiteks päikese- või tuuleenergiat. Nagu paljude teiste "tarkade" tehnoloogiatega, tähendab targa elektrivõrgu laiem kasutuselevõtt suuri

Küberfüüsikaliste süsteemide tulevased rakendused

Küberfüüsikalised süsteemid (KFS-id) on targad seadmevõrgud, mis suhtlevad üksteise ja välismaailmaga. Nende eesmärgiks on ohutuskriitiliste süsteemide, näiteks lennukite või haiglate, töökorras hoidmine. Sealjuures on tähtsal kohal virtuaalse ja reaalse maailma sünergia, mille saavutamiseks on igasse komponenti integreeritud sensorid, võrguadaptrid ning arvutid. Seadmed kohanevad sensoritelt ning teistelt seadmetelt saadud infoga ning

Nõudlus küberfüüsikaliste süsteemide järele

Käimas on tehnoloogiline revolutsioon, mis hõlmab erilisi süsteeme. Need süsteemid seovad omavahel küberkeskkonda ja füüsilist maailma. Tänu küberfüüsikaliste süsteemide järsule kasvule suureneb pidevalt vajadus erinevate teadusharude spetsialistide järele. Eriti on puudujääk inimestest, kellel oleks innovaatilisi ideid ning kes oskaks kujundada, ehitada ning paigaldada küberfüüsikalisi süsteeme. Küberfüüsikalised süsteemid on valdavalt keerukad