BIM

BIM on ehitise info loomise ja juhtimise protsess kogu tema elutsükli vältel. BIM on tellija, kavandaja ja ehitaja koostöö platvorm ning tehnoloogia, kus erinevaid tarkvaru kasutades luuakse ehitise infomudel – virtuaalne ehitis

 

Inglise keeles – Building Information Modelling