Keskkontroller

Suletud süsteemi haldav juhtseade, millele otseselt või kaudselt alluvad kõik süsteemi kuuluvad andurid, sensorid ning mis on võimeline vastavasse programmi edastama anduritelt/sensoritelt jms saadud andmeid.

Inglise keeles -Central controller