Küberfüüsikalised süsteemid

Küberfüüsikalised süsteemid (KFS-id) on targad seadmevõrgud, mis suhtlevad üksteise ja välismaailmaga. Nende eesmärgiks on ohutuskriitiliste süsteemide, näiteks lennukite või haiglate, töökorras hoidmine. Sealjuures on tähtsal kohal virtuaalse ja reaalse maailma sünergia, mille saavutamiseks on igasse komponenti integreeritud sensorid, võrguadaptrid ning arvutid. Seadmed kohanevad sensoritelt ning teistelt seadmetelt saadud infoga ning oskavad ennetada ohte. Oluline on, et sellises süsteemis olevad komponendid oskavad omavahel suhelda ning koos töötada.

Inglise keeles:- Cyber-physical sytems