Mürasummuti

Mürasummuti (ventilatsioon) on seadeldis, mida kasutatakse ventilatsioonitorustiku osana õhu liikumisest tuleneva müra vähendamiseks. Sissetuleva õhu puhul paigaldatakse mürasummuti üldjuhul siseneva õhujaoturi vahetusse lähedusse.

Mürasummuteid on mitut liiki – eristatakse kandilisi ja silindrilisi mürasummuteid. Mürasummuti põhiliseks komponendiks on tema sees olev võrk-struktuur, mis toimibki helilainete summutina.

mürasummuti
Silindriline mürasummuti

Lisainfot: http://www.engineeringtoolbox.com/noise-reduction-silencers-d_81.html