Protokoll

suhtluskeel mis võimaldab anduritl/sensoritel/täituritel/kontrolleritel suhelda kasutades raadiolaine sagedust.

Inglise keeles – protocol