Täiturseade

Seade, mille töö sõltub ülemalt kontrollerilt saadavast infost (Töötab juhul, kui ülem kontroller on anduritelt/sensoritelt saanud info, et täitur peaks tööle hakkama).

 

Inglise keeles -Actuator