Väljatõmbeventilaator

Väljatõmbeventilaator (ventilatsioon) on ventilatsioonisüsteemi osa, mis tekitab ventilatsioonitorustikus ruumi poolel alarõhu, mistõttu tekib õhuliikumine ruumist väljalaske suunas.

Väljatõmme on ventilatsioonisüsteemide puhul peaaegu sama suure osatähtsusega nagu sissepuhe ning ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel arvestatakse sisse-väljapuhke koos töötamist tervikuna.

Leidub väga lihtsaid ja väikeseid väljatõmbeventilaatoreid – vannitoa väljapuhkeventilaatorid töötavad niiskussisalduse sensorite andmete põhjal ning aitavad vähendada vannitubades liigniiskusest tulenevaid kahjustusi – hind aga on 15€ ringis. Juba nende kasutuselevõtt parandab ruumide sisekliimat oluliselt.