Nutika kodu ohud

Modernne maja

Maailm muutub ja areneb täna kiiremini kui kunagi varem, kõrgtehnoloogia on tegemas revolutsiooni. Meie ümbritsevat keskkonda täidetakse erinevaid rolle omavate nutikate seadmetega, mis oskavad lisaks inimestega suhtlemisele suhelda ka omavahel. Asjade interneti suurimaks sektoriks on kujunemas nutikad kodud, mille rajamisega kaasnevad lisaks võimalustele ka ohud.

Millest koosneb tark kodu?

Targa kodu nutikateks seadmeteks võivad olla nutikad külmikud, kodu sisekliima juhtimise seadmed, liikumisandurid, tark valgustus, targad pliidid, targad aknad, uksed, ja need kõik on targa kodu lahendustes üldjuhul juhitavad ühe keskseadme kaudu, võivad suhelda ka omavahel ning ka teist liiki, näiteks kantavate nutikate seadmetega.

Võimalikud ohud?

Seadmete omavaheline suhtlemine võib teha ühe seadme poolt kogutud andmed kättesaadavaks teistele seadmetele. Suurimateks ohtudeks nutika kodu puhul peetaksegi nutika kodu seadmete poolt kogutavate isiklike andmete loata kogumist ja kasutamist, aga ka nutikasse koduvõrku sissehäkkimist. [1][2][4]

Kogutavad andmed on seadmetootjatele olulised

Elame andmeajastul ning oluliseks mõisteks tänapäeval on saanud big data – ülimahukad andmed. Nutiseadmeid tootvad ettevõtted vajavad seadmete kasutamismustrite andmeid tootearenduseks ja konkurentsieeliseks, et oma toodangut tarbijate käitumisharjumuste põhjal paremini kohandada. Kasutades nutiseadmeid, millel on pääs internetti, võime täna suhteliselt kindlad olla, et andmeid seade tootjale tagasi saadab. Üldjuhul lisatakse ka võimalus sellised funktsioonid välja lülitada, kuid ikka ja jälle tullakse välja avastustega, et siiski andmeid kogutakse ja tootjale edastatakse. [1]

Nutikodud meelitavad häkkima

Nutistu kodus ühendatakse tavaliselt välise võrguga suhtleva võrguseadmega või kasutab traadita võrku ning on seetõttu väljastpoolt sissetungitav. Halvasti turvatud nutikasse kodusse sissehäkkimise korral on võimalik võtta mis iganes seadmeid selles targas kodus kasutuses on – veebikaameraid, varundusseadmete sisu, lülitada sisse pliite, lukust lahti teha nutikaid uksi, juhtida valgustust jt. Täna on nutikate kodude ründamine veel suhteliselt vähetuntud probleem kuna nutikaid kodusid on lihtsalt veel vähe. Siiski, asjade interneti kasvu korral ennustatakse suurimat kasvu just nutikate majapidamisseadmete sektoris. Võime rahulikult eeldada, et ka vastava kuritegevuse osakaal tõuseb. [1]

Kuidas ennast kaitsta?

Hoidmaks oma nutikas kodu turvalisena, tuleb teostada regulaarselt seadmetel tarkvara turvapaikade paigaldust. Turvapaikamine on tavalisele inimesele üks tüütumaid tegevusi, kuid tihti avastavad tootjad just ise oma tarkvaras vigu, mida paikadega parandatakse. Koduvõrku võib lisada täiendavaid turvaseadmeid, autentimistasemeid ja turbetarkvara ning võime eeldada, et nutika kodu turvamisest saab samuti tulevikus üks oluline küberkaitse suund.

Asjade intenet on kiirelt arenev infotehnoloogia haru ning paljutki valdkonnaga seonduvat ei osata ette näha. Targalt ja teadlikult nutistut opereerides saame aga võimalikud riskid minimeerida. [1]

Viited:

[1] http://www.internetofthings.fi/file_attachment/get/IoT-Magazine-2015.pdf?attachment_id=27

[2] http://www.greenpeak.com/Application/SmartHome.html

[3] http://www.makeuseof.com/tag/smart-tvs-are-a-growing-security-risk-how-do-you-deal-with-this/ 

[4] http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2013/07/26/smart-homes-hack/