BIM – ehituse tulevik?

Ehitusmaailmas on mõiste BIM (Building Information Modelling) hakanud aina rohkem populaarsust koguma. Siiski on termin veel pigem ebaselge ja selle olemust mõistetakse valdkonniti erinevalt. Seega, et asja veel huvitavamaks muuta, proovimegi anda konseptsioonile veel ühe alternatiivse vaatenurga - küberfüüsikute vaatenurga. BIMi defineerimine peab alguse saama sellest, et 21. sajandi tehnoloogiat kasutades